Plakaet med teksten Utdanning, like rettigheter, like muligheterDa er dagen her, den internasjonale dagen for funksjonshemmede. FN arrangerer ulike dager for å sette lys på forskjellige utfordringer som omfatter hele verden. Ja, selv her i Norge er det ting som kan bli bedre.

I annledning dagen arrangerer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  en fag konferanse  om FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte i juni i år. At Norge har brukt så lang tid på å få den inn i sitt lovverk er nokså ille igrunn. Det som er veldig synd er at vi ikke har godtatt hele. Klageretten har vi nemlig ikke tatt med. Så vi kan kun ta en sak opp til høyesterett og ikke videre til FN hvis det skulle være noe.

Du kan lese mer og se video fra konferansen på BUFDIR sin hjemmeside

Uloba arrangerer debatt på Rockefeller med temaet: «Ingen grenser» og funksjonshemmede i media. Denne debatten kan du selvsagt få med deg på hjemmesiden til Uloba. FN har satt som tema for dagen  «Bryt barrierer, åpne døre: for et inkluderende samfumfunn med utvikling for alle» og da er det store spørsmålet. Er det, det NRK og TV2 har gjort? Som de store samfunns aktører NRK og TV2 er så har de ihvertfall muligheten til å hjelpe til