En person bærer en plakat med teksten BPA er likestilling - ikke omsorg. Bildet er fra stolthetsparadenDet er ikke godt å si hva som skjer i 2014. Folk bruker å si når det er nytt år eller ny uke at man får blanke ark og fargestifter. Desverre er dette en myte. Hvis man er heldig har man blanke ark og nye fargestifter når man blir født, men som regel er det noen som har begynnt å tegne på livets tegneblokk allerede. Det er ihvertfall ganske mange som prøver å begrense hvor du skal tegne. Jeg tenker jeg skal prøve å gjøre arket mitt litt større i løpet av 2014. Så kan man stille seg spørsmåltegn med hvordan jeg skal gjøre det. Egentlig er det ganske lett, ihvertfall i teorien. Jeg søker på BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) og vips får jeg et større ark å tegne på. Utfordringen ligger i at Tønsberg kommune har rivd BPA arket i stykker og limt det sammen med mye annet rart. De har rett og slett ødelagt BPA.

Da kommer jeg over på del 2 av utfordringen.  Klager jeg til kommunen på noe jeg ikke har? Eller søker jeg og får BPA («forhåpentligvis») først for å bekrefte at det ikke funker? Eller prøver jeg få kommunen til å fikse BPA arket igjen. Argumentasjons messig så ser jeg helt klart at den siste løsningen er å foretrekke. Problemet er at jeg kan fort havne i noen snodige situasjoner.

Et helt annet alternativ er å flytte!